ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

E-finance

E-finance
V celé řadě segmentů pracují výrobci i distributoři s motivováním prodejců a koncových zákazníků k větším odběrům. Jedním z možných, a často efektivních, postupů je motivace cenou.

K takové motivační ceně je možné se dostat buď přímo slevou z ceny výrobce, nebo několika nepřímými způsoby. Patří k nim například pravidelné bonusy vázané na odběr nebo bonusy pásmové, které motivují zákazníky větším procentem bonusu v každém vyšším pásmu.

Systém e-Finance, který jsme vyvinuli ve Sprinxu, vychází ze zkušeností s těmito postupy v segmentu farmacie a zdravotnictví, ale obecně je použitelný ve všech oborech, které splňují dva základní předpoklady – v daném segmentu je možná práce s cenou (cena není striktně regulována) a výrobce nebo distributor má k dispozici data o prodejích jednotlivým zákazníkům.

Naše e-Finance jsou interaktivním rozhraním pro zadávání slev a jejich sdílení s distributory na různých úrovních. Je možné pracovat přímo se sníženou cenou výrobce, nebo se systémem nastavujícím mechanismus pro opravné daňové doklady, ať už reagující na zákaznický prodej, nebo dopředu naplánované.


Obratové bonusy v různých hladinách

Samostatnou kapitolou jsou obratové bonusy. Tento typ slevy, nebo možná lépe kompenzace, pracuje s bonusovým pásmem, které je definováno obratovým rozhraním a výší slevy v případě jeho dosažení. Sleva může být vyjádřena buď v procentech, nebo přímo částkou, případně kombinací obou parametrů. Obratové bonusy jsou obvykle nastaveny dlouhodobě, například na rok i déle, a vyhodnocují se v dohodnutých intervalech, nebo jednorázově.

Veškerá data, která do systému e-Finance vstoupí, jsou klientovi dostupná prostřednictvím interaktivního výstupu v základní podobě kontingenční tabulky. Na tu mohou navazovat individuální reporty, například report zadaných slev po jednotlivých zákaznících nebo produktech. Součástí reportovacích nástrojů může být například i simulace obchodního případu (Business Case) nebo výpočet dohadných položek, buď jako prostá aproximace v čase, nebo s modifikací různými parametry (například sezónností).

Systém e-Finance je komplexní řešení, které umí dobře posloužit i ve své základní variantě. Svým uživatelům ale nabízí i rozsáhlé možnosti přizpůsobení konkrétním potřebám, až do velké úrovně detailů.

V případě vašeho zájmu vám systém e-Finance rádi osobně nebo online představíme.
Jiří Stránský, jiri.stransky@sprinx.com nebo na obchod@sprinx.com.
Datum zveřejnění 15.05.2023 13:12:08 od Petra Linertová
Tagy: bonusy e-finance Sprinx