ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Cardif

Online poistné aplikácie od Sprinx Systems v ostrej prevádzke v spoločnosti Cardif Slovakia.

Projekt aplikácie pre online dojednávaní poistných zmlúv v spoločnosti Cardif Slovakia, as Jedná sa o poisťovacie produkty "Poistenie predĺženej záruky" a "Náhodné poškodenie tovaru", ktoré sú súčasťou portálu pre online dojednávaní poistných zmlúv. Tieto aplikácie nadväzujú na vlani realizovaný projekt online dojednávaní poistných zmlúv - "Poistenie schopnosti splácať finančný záväzok", ktorý bol realizovaný v spoločnosti Poisťovňa Cardif Slovakia, as, v Českej republike.
Chcete vedieť viac?
 
Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam spoločnosti Sprinx Systems, a.s.