ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Metrostav

Implementace systému elektronické podpory výběrových řízení pro Společnost Metrostav a.s.

Metrostav

Implementace systému elektronické podpory výběrových řízení pro Společnost Metrostav a.s.

Situace

Společnost Metrostav, a.s. vznikla v roce 1971 jako velmi úzce specializovaná firma na stavbu pražského metra. V devadesátých letech 20. století se díky důsledné restrukturalizaci stala univerzální stavební společností, která se zaměřuje především na generální dodávky staveb. Metrostav má 10 divizí, jednu provozovnu na Slovensku a 22 dceřiných společností, největší jsou Subterra, Metrostav SK a Metros. Vlastní Metrostav a.s. má 3.500 pracovníků, z toho 2.000 techniků a 1.500 v dělnické kategorii. Ročně je ve společnosti Metrostav a.s. vypisováno cca 6 000 výběrových řízení na subdodávku stavebních prací. Činnosti spojené s vedením tak rozsáhlé agendy byly administrativně velmi náročné. Také udržení jednotné formy zpracování v tak velkém počtu bylo prakticky nemožné. Jedním z limitujících faktorů je nedostatek času. Úspora času a standardizace činností může kromě snížení procesních nákladů vést i ke zvýšení kvality v přípravě výběrových řízení.
 

Cíle projektu

Hledané řešení mělo umožnit vedení elektronické databáze dodavatelů spolu s jejich hodnocením dle zavedených norem ISO s možností, aby se dodavatelé mohli sami do databáze registrovat aaktualizovat své údaje. Dále mělo umožnit elektronické zpracování výběrových řízení od sestaveníplánu výběrových řízení, přes výběr vhodných účastníků, sestavení poptávky, odeslání poptávkydodavatelům elektronickou cestou, vytvoření nabídky dodavatelem, až po podporu výběru vítězedle požadovaných kritérií.

Řešení

Společnost Metrostav, a.s. se rozhodovala mezi nákupem některého z existujících řešení pro podporu procesu výběru dodavatelů a mezi vývojem takového softwaru na zakázku. Za tímto účelem bylo provedeno několik zkušebních výběrových řízení a aukcí v existujících systémech. Žádný z těchto systémů však nesplňoval všechny požadavky budoucího řešení, a tak bylo rozhodnuto, že se bude vybudován nový systém na míru. Jako dodavatel byla vybrána společnost Sprinx Systems, která má bohaté zkušenosti s vývojem rozsáhlých systémů na zakázku.
Vzhledem k požadavkům na minimalizaci nákladů spojených s administrací aplikace, umožnění přístupu vzdálených uživatelů, zabezpečení a vysoký výkon byla aplikace navržena jako internetová aplikace, postavená na technologiích společnosti Microsoft. Architektura aplikace byla navržena jako moderní třívrstvá architektura s databázovou, aplikační a prezentační vrstvou.
Hlavním úkolem databázové vrstvy je poskytovat bezpečné a spolehlivé úložiště dat informačního systému. Kromě toho také zajišťuje základní integritu dat, poskytuje zabezpečení přístupu a v neposlední řadě také prostředky pro rychlý přístup k datům a jejich vyhledávání. V systému eVŘ slouží jako toto úložiště relační databázový server, který splňuje všechny výše uvedené požadavky. Jedná se o server Microsoft SQL Server 2000, na kterém jsou uložena veškerá data informačního systému.
 
Aplikační vrstva reprezentuje vlastní aplikační logiku celého informačního systému. Základním úkolem aplikační vrstvy je poskytovat všechny potřebné funkce pro klienty z klientské vrstvy. Aplikační vrstva je implementována na platformě Microsoft .NET Framework jako sada komponent, implementovaných v jazyce C#. Při vývoji aplikační vrstvy byly důsledně uplatněny principy objektově orientovaného programování a návrhu.
Prezentační vrstva má za úkol prezentovat data informačního systému uživatelům a poskytovat jim přístup k jednotlivým službám systému. Pro prezentační vrstvu byla použita kombinace technologie Microsoft ASP.NET a internetového prohlížeče Internet Explorer.
Kromě uvedených technologií byly pro prezentaci souhrnných výsledků a analýzu získaných dat použity další technologie jako Microsoft SQL Server Reporting Services a Microsoft SQL Server Analysis Services. 
 
 
Chcete vědět víc?
 
Vyplněním výše uvedeného formuláře jste dali souhlas se zpracováním osobních údajů
 
Vyplněním výše uvedeného formuláře jste dali souhlas se zpracováním osobních údajů