Případová studie
SDP ve společnosti TEVA
(zpracování prodejních dat)

Případová studie
SDP ve společnosti TEVA
(zpracování prodejních dat)

Společnost Teva získala perfektní přehled o prodejích koncovým zákazníkům (lékárnám a prodejnám) i možnost hodnotit skutečný výkon prodejních týmů. Rovněž je možné sledovat plnění plánů a porovnávat prodeje s předchozími obdobími.

Společnost Teva si zvolila Sprinx Pharma jako zpracovatele pro řešení prodejních dat. Součástí dodaného řešení byla rovněž údržba aktuálních číselníků lékáren v České republice a na Slovensku, včetně potřebných kontaktních údajů a řazení dle typu obchodního partnera.

V rámci nového řešení došlo ke sjednocení zpracovávání prodejních dat v Česku i na Slovensku. Datové podklady jsou totožné, výstupy jsou nyní téměř shodné. Snahou byla rovněž maximální automatizace celého procesu zpracování prodejních dat.

Případovou studii si můžete přečíst zde.
Chcete vědět víc?