ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kooperativa pojišťovna, a.s.

Poistná aplikácie pre Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group.

Pre spoločnosť Kooperativa pojišťovna sme realizovali poistnú kalkulačku Partner H59 
špeciálne vytvorenú pre úsek poistenia motorových vozidiel. Jedná sa o offline kalkulačku, ktorá komunikuje s interným systémom GOLEM. Ponúka jednoduché dojednávania zmlúv a dodatkov k už dohodnutým zmluvám, zložité spôsoby kontrol a veľké množstvo nastavení rôznych parametrov, ktoré ovplyvňujú výpočet poistnej sumy. Podporuje pravidelné aktualizácie.

Prínosy

  •   Komunikácia s internými systémami
  •   Rýchla analýza potrieb zákazníka
  •   Krátka doba na spustenie aplikácie
Chcete vedieť viac?
 
Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam spoločnosti Sprinx Systems, a.s.