ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Ministerstvo zdravotnictví ČR uložilo svým přímo řízeným nemocnicím maximálně transparentně zveřejňovat jednotkové ceny nakupovaných léčivých přípravků v Registru smluv, vyjma cen vyplývajících ze specifických dohod se zdravotními pojišťovnami, které by pro dodávající společnost představovaly obchodní tajemství. Aby mohlo ministerstvo efektivně kontrolovat vynakládání veřejných prostředků, dojednalo se zástupci farmaceutických společností vytvoření speciální databáze, kam budou tyto údaje vkládány.

 
Společnost Sprinx Pharma, důvěryhodný partner AIFP, vyvinula spolehlivou aplikaci na uchování lékového tajemství. Aplikace LROT se stala jedinou cestou a komunikačním kanálem pro produkty, které se nacházejí v režimu obchodního tajemství a jejichž výrobci tento stav chtějí zachovat. Ihned po spuštění o tuto aplikaci projevilo zájem téměř 20 firem.

 
Případovou studii si můžete přečíst zde.​
Chcete vědět víc?