ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Prípadové štúdie

Čo sme dokázali a kde je naša práca vidieť. 

Poisťovníctvo & financievíce informací

Axa Assistance CZ, s.r.o. | Webová aplikácia pre online dojednávaní poistných zmlúv AXA ASSISTANCE 

Tento portál je prístupný ako pre interných zamestnancov, tak pre partnerov i koncových zákazníkov. Aplikácia je integrovaná s internými systémami spoločnosti, aby bolo možné partnerom poskytovať aktuálne informácie. 

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. | Front-endová webová aplikácia pre zabezpečenie žiadostí o zmluvy 

Určené pre makléra a prípadné iné užívateľa k uzatváraniu a správe zmlúv pre poisťovaciu spoločnosť. Dôraz je kladený na vysokú bezpečnosť medzi front-endové aplikácií a back-office aplikácií. 

Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. | Aplikácia umožňujúce užívateľom pre definovaného partnera uzavrieť zmluvu o cestovnom či doplnkovom zdravotnom poistení. 

Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. | Webová aplikácie umožňujúca sprostredkovateľom vytvárať návrhy pre produkty predĺženej záruky a náhodného poškodenia tovaru.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | Aplikácia pre získateľa umožňujúce rýchlo a efektívne dojednávať havarijné poistenie súboru vozidiel s možnosťou širokej variability dodatkových poistení. Aplikácia ďalej umožňuje uzatvárať dodatky k už existujúcim zmluvám.

 
Farmacievíce informací

AstraZeneca | MIS CZ/SK 
Centrálne aplikácie pre spracovanie vrcholových predajných a ekonomických dát využívaných pre preddefinované reporty využívané pracovníkmi jednotlivých oddelení zákazníka (v Česku aj na Slovensku) aj pre ad hoc reporty analytického oddelenia. Aplikácia, implementované na základe procesnej analýzy, využíva najmodernejšie technológie pre spracovanie a prezentáciu dát ako sú Dátové sklady, OLAP kocky, vlastné webové nástroje pre špecializované dynamické reporty a Sprinx web portál. V rámci aplikácie sú prezentované previazané dáta ako z vlastných systémov (SAP dáta, budgety), tak aj predajné dáta získané z externých zdrojov (IMS, IMR, AP). 

AstraZeneca | DtP (Direct to Pharmacies) 
Centrálna databázová aplikácia pre podporu a finančné riadenie priameho predaja vlastných produktov na lekárne a zdravotnícke zariadenia. Aplikácia využíva prísne formalizované zabezpečené napojenie na predajný systém dodávateľa, detailný reporting a finančné exporty do firemného účtovného systému. 

AstraZeneca | Sprinx Summary – AZ Top Management Report
Aplikácia založená na produkte Sprinx Summary, zabezpečuje rozosielanie reportov (prílohy v e-mailu) na báze aktuálnych údajov z databázy MIS určených pre vrcholový manažment spoločnosti. Predajné a finančné dáta sú v určený čas a v dohodnutom formáte (offline HTML, PDF, XLSX vrátane grafov) automaticky dodávaná "na stôl" vrcholovým manažérom bez nutnosti aktívneho vyhľadávanie týchto informácií. 
 
AstraZeneca | Ďalšie menšie aplikácie 
Výkaznictvo (ŠUKL, Ceny), Farmakovigilancia (APIS)
Supportné systémy (plánovač rokovacích miestností, import HR dát do intranetového portálu).


 
Herný priemyselvíce informací

CAMPA-NET a.s. | IS - vyhodnocovanie prevádzky herných zariadení 
Procesnou on-site analýzou bola definovaná sofistikovaná workflow evidencia, administrácia a vyúčtovanie výherných zariadení, sledovanie parametrov platnosti EZU, ohlasovacie, premiestňovacie  a ukončovacie zákonné povinnosti, vyúčtovanie s úradmi, saldo došlých tržieb, miestne a správne poplatky, výpočty obsluhovatelských, nájomných a servisných zmlúv, uzávierky vrátane prevodov do účtovníctva. 

CAMPA-NET a.s. | MIS
Na základe výsledkov rozsiahleho auditu procesov bol vytvorený dátový sklad integrujúci dáta mimo spoločnosti do uceleného OLAP riešenía na platforme MSSQL 2008/R2 pre ad-hoc reporting a analytické prehľady vyhodnotenia businessu zákazníka. 

CAMPA-NET a.s. | NewsLetter
Implementácia produktu Sprinx Summary pre dennú detailnú distribúciu komplexných informácií do všetkých stupňov riadenia spoločnosti od top manažmentu až po regióny, vrátane kooperujúcich partnerov. 

CAMPA-NET a.s. | Call Centre
Aplikácie pre podporu pracovníkov dohľadového centra, evidencia hardvérového vybavenia prevádzok, ich zasieťovanie, informácie o zodpovedných osobách, bežiacich prístrojoch a ich pracovných parametroch. 

CAMPA-NET a.s. | Help Desk
Komunikačné riešenie zberu požiadaviek externých a interných subjektov, kompetenčné rozhodovanie a redistribúcia ku konečnému riešeniu. Evidencia časových priebehov a vyťaženia jednotlivých segmentov procesov.

 
Tabakový priemyselvíce informací

Imperial Tobacco ČR, s.r.o. | Webová aplikácia s desktopovým klientom pre zber predajných dát a ich následné vyhodnocovanie 
Táto webová aplikácia s desktopovým klientom zaisťuje zber predajných dát z rôznych externých zdrojov, ich prenos do centrálnej aplikácie, následné doplnenie o informácie z interných dátových zdrojov a ich premietnutie do manažérskeho informačného systému (MIS). Súčasťou vyhodnotenia je aj rozosielanie personifikovaných reportov jednotlivým používateľom pomocou produktu Sprinx Summary. 

Imperial Tobacco Slovakia, a.s. | Informačný systém pre správu veľkoobchodov a maloobchodných prevádzok v centrálnej aplikácii s desktopovým klientom 
Aplikácia zabezpečuje evidenciu sortimentu, veľkoobchodov, zber dat, rozsáhlý reporting pre potreby obchodného a marketingového oddelenia.
 
 

 
Automobilový priemysel více informací

TRW Automotive Czech s.r.o. | Centralizované tlačové riešienie „TRW Label Design and Print“
Jedná sa o medzinárodne používané riešenie pre vytváranie a tlač etikiet s 1D/2D čiarovými kódmi pre označovanie firemných výrobkov, a to ako vo vlastných výrobných závodoch a skladoch, tak aj u partnerských výrobných organizácií. Aplikácia je dátovo napojená na zákaznícke informačné systémy, umožňuje riadenie objemu výtlačkov a podporuje verifikáciu pravosti výrobkov (etikiet).
 
Benefit Managementvíce informací

Benefit Management, s.r.o. | Benefit Plus - internetová B2B aplikácia (cafeteria)
Jedná sa o internetovú aplikáciu určenú pre správu voliteľných benefitov, tzv cafeterii. V rámci tejto aplikácie (ktorú je možné si pre zjednodušenie predstaviť ako špecifický internetový obchod s benefitmi) má každý zamestnanec vytvorený svoj osobný účet a za pridelené body si môže "nakupovať" najrôznejšie služby. Aplikácia získala v roku 2005 ocenenie Internet Effectiveness Awards v kategórii B2B. 
 
Potravinárstvo, domácnosť & osobnej starostlivostivíce informací

UNILEVER ČR, spol. s r.o. | MIS na podporu analýzy dát a predikcie budúceho vývoja

 
Chcete vedieť viac?
 
Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam spoločnosti Sprinx Systems, a.s.