ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

 Ďalšie služby na zákazku

Konzultujeme, analyzujeme, projektujeme, mentorujeme.

Dnes sa prakticky už žiadne nasadenie väčšieho softvérového produktu nezaobíde bez úprav na mieru a integrácia s ďalšími systémami. Spoločnosť Sprinx Systems preto ponúka svoje kompletné služby zákazkového vývoja softvéru ako pri vývoji úplne nového produktu na mieru, tak pri úpravách a rozširovaní už existujúcich produktov a ich integráciu s existujúcimi systémami. 

Konzultačná činnosť více informací
Naši špecialisti sú pripravení Vám poskytnúť svoju pomoc pri vzniknutej potrebe využiť informačné technológie vo Vašom business odvetví. Ak si nie ste istí, aké prínosy a či aj pre Vás môžu byť informačné technológie tým pravým vo Vašom odvetví, sme tu pre Vás. Náš tím rýchlo pochopí business procesy a uľahčí Vám orientáciu v širokom množstve technológií a v ich sile, ktorú možno využiť. Odporučí Vám spôsob využitia tak, aby ste ľahko získali s ich prispením maximálny účinok. 
Analytická činnosť více informací
Pri analýze naši skúsení analytici zbierajú, hodnotia a analyzujú požiadavky na budúci softvér, modelujú obchodné procesy a navrhujú výsledné riešenie. Výsledkom analýzy je súbor dokumentov, ktorý podrobne opisuje budúcu aplikáciu a tiež obchodné procesy s ňou spojené, vrátane ich zmien. Tieto dokumenty slúžia nielen ako zadanie pre vývoj aplikácie, ale často aj ako dokumentácia k firemným obchodným procesom. 
Projektové riadenie více informací
Naši vedúci projektov majú bohaté skúsenosti s vývojom aplikácií z rôznych odborov ľudskej činnosti a dokážu realizovať ako krátkodobé projekty, kedy je potrebné čo najrýchlejšie zaceliť naliehavú potrebu zákazníka, tak komplexné projekty, ktoré trvajú niekoľko rokov. Či už projekt trvá 14 dní alebo 5 rokov, cieľom je vždy realizovať projekt v požadovanej kvalite, termíne a cene. Samozrejmosťou potom v tejto oblasti je reflexia bežných štandardov projektového riadenia aj aktuálnych trendov (napr. agilné metodiky) s využívaním vhodných nástrojov (napr. MS Project, MS TFS, Mindjet MindManager a ďalšie).

 
IT outsourcing & mentoringvíce informací
  • Okrem uvedených činností sa takisto ponúkame možnosť tzv IT outsourcingu, kedy dedikovaný špecialista (či viacerých špecialistov) je po dobu realizácie k dispozícii u zákazníka a na tomto mieste realizuje zadanej objemy práce a konzultácie. Súčasťou tohto riešenia štandardne nebýva projektové riadenie (uvedené vyššie), ktoré zvyčajne prebieha priamo na strane zákazníka. 
  • Pre poskytovaná riešenia môžeme ďalej ponúknuť zákaznícku podporu priamo na mieste, tzv mentoring. V rámci tejto podpory je náš špecialista prítomný na pracovisku zákazníka, kde monitoruje a analyzuje pracovné postupy a čiastkové kroky užívateľa. Súčasťou tohto mentorovania je následné vyhodnotenie a odporúčania efektívnejších pracovných postupov, metód alebo prípadný optimalizačný proces (kaizen - kontinuálny zlepšovací proces). 
Podpora pre pilotné projektyvíce informací
Pre začínajúcich používateľov je možné využiť našu ponuku podpory pre pilotné projekty. Náš špecialista môže byť podľa požiadaviek zákazníka buď ako riešiteľom projektu, alebo  len technickým konzultantom. 
Postimplementačná & technická podporavíce informací
Po nasadení realizovaného riešenia (aplikácia) do ostrej prevádzky možno pre hladký priebeh zábehu a prípadné nadväzujúce úpravy (zmeny, integračné požiadavky, bezpečnostné kritériá apod) zahrnúť asistovanú prevádzku a s týmto spojenú technickú podporu.
Služby štandardného supportu a technickej podpory sú potom určené zákazníkom, s ktorými je uzatvorená platná supportné zmluva. Obsah supportu je presne vymedzený konkrétnou zmluvou, pričom technická podpora zvyčajne zahŕňa ako priamy kontakt s našimi špecialistami, tak aj prístup k on-line nástroju technickej podpory na Internete (aplikácia Sprinx HelpDesk). 
Chcete vedieť viac?
 
Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam spoločnosti Sprinx Systems, a.s.
 
Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam spoločnosti Sprinx Systems, a.s.