ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Riešenia na mieru

Prajte si čo chcete, my Vám to splníme!

Priebežne sledujeme aktuálne štandardy a to samozrejme ako v oblasti technologickej, tak aj metodickej. Obvykle používané technológie a typické realizácie sú rámcovo zhrnuté v portfóliu inovatívnych riešení na mieru.

Z hľadiska metodických štandardov potom venujeme pozornosť najmä nasledujúcim oblastiam: 
Metodika vývojavíce informací
Pri vývoji aplikácií sú v maximálnej možnej miere preferované agilné metodiky (MSF for Agile Software Development - SCRUM; Kanban ai vhodné modifikácie). Tento prístup nám v porovnaní s klasickým sekvenčným modelom (Waterfall Model) umožňuje vývoj presne podľa Vašich aktuálnych očakávaní a významne tak eliminovať situácie, kedy je výsledkom práce niečo iné, než sa pôvodne požadovalo. Stávate sa tak súčasťou nášho, a tým teda Vášho, vývojárskeho tímu, kedy ste pravidelne konfrontovaní s postupom prác v rámci celého projektu. Počas realizácie teda môžete korigovať smer a určovať priority tak, aby ste dostávali čo najskôr a v zodpovedajúcej kvalite tie výsledky práce, ktoré Vám pomôžu priebežne plniť vytýčené ciele. 
Projektové riadenievíce informací
V oblasti projektového riadenia je niekoľko významných a celosvetovo uznávaných štandardov - procesne orientovaná PMBOK (PMI) a Prince2 (OGC + APM Group Ltd.) Či kompetenčné orientovaná ICB (IPMA). Ďalším štandardom ISO pre oblasť projektového riadenia potom je norma ISO / FDIS 21500 využívajúce procesov z PMBOK a kompetencií ICB. Vzhľadom na povahu agilného prístupu k vývoju aplikácií je pre projektové riadenie veľmi vhodná práve metodika ICB (IPMA). 
Kontinuálne zlepšovanie (kaizen)více informací
Neoddeliteľnou súčasťou akýchkoľvek procesov či už v organizácii alebo v projektovom riadení a vývoji sú inovácie, teda procesy kontinuálneho zlepšovania (kaizen). Kaizen je významný predovšetkým v spoločnostiach orientovaných na systematické riešenia rozličných problémov as týmto spojené zmeny paradigiem a kľúčové inovácie, čo sa zodpovedajúcim spôsobom premieta do životného cyklu každého nového projektu.


 

Prečo se obrátiť práve na nás:
  • Sme profesionáli v odbore a partneri spoločnosti Microsoft
  • Máme dlhoročné skúsenosti v SR i zahraničí 
  • Vnímame partnerstvo so zákazníkom, čo reflektuje v našom agilným prístupe 
  • Udržujeme otvorenú komunikáciu pre efektivitu realizácie 
  • Prác smerujeme k naplneniu spoločne zdieľanej vízie 
  • Orientujeme sa na kvalitu a priebežné agilné testovanie ako u nás, tak u zákazníka 
  • Prostredníctvom agilného vývoja možno priebežne zapracovávať dynamické zmeny 
  • Projekty riadime s fokusom na priority podľa hodnôt, aké zákazníkovi prinášajú.

 
Chcete vedieť viac?
 
Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam spoločnosti Sprinx Systems, a.s.
 
Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam spoločnosti Sprinx Systems, a.s.