Řešení na míru

Přejte si, co chcete. My vám to splníme!

Řešení na míru

Přejte si, co chcete. My vám to splníme!

Průběžně sledujeme aktuální standardy a to samozřejmě jak v oblasti technologické, tak i metodické. Obvykle používané technologie a typické realizace jsou rámcově shrnuty v portfoliu inovativních řešení na míru.

Z hlediska metodických standardů pak věnujeme pozornost zejména následujícím oblastem:
Metodika vývojevíce informací
Při vývoji aplikací jsou v maximální možné míře preferovány agilní metodiky (MSF for Agile Software Development – SCRUM; Kanban aj. vhodné modifikace). Tento přístup nám ve srovnání s klasickým sekvenčním modelem (Waterfall Model) umožňuje vývoj přesně dle Vašich aktuálních očekávání a významně tak eliminovat situace, kdy je výsledkem práce něco jiného, než bylo původně požadováno. Stáváte se tak součástí našeho, a tím tedy Vašeho, vývojářského týmu, kdy jste pravidelně konfrontováni s postupem prací v rámci celého projektu. Během realizace tudíž můžete korigovat směr a určovat priority tak, abyste dostávali co nejdříve a v odpovídající kvalitě ty výsledky práce, které Vám pomohou průběžně plnit vytyčené cíle.
Projektové řízenívíce informací
V oblasti projektového řízení je několik významných a celosvětově uznávaných standardů - procesně orientovaná PMBoK (PMI) a Prince2 (OGC + APM Group Ltd.) či kompetenčně orientovaná ICB (IPMA). Dalším standardem ISO pro oblast projektového řízení pak je norma ISO/FDIS 21500 využívající procesů z PMBoK a kompetencí ICB.
Vzhledem k povaze agilního přístupu k vývoji aplikací je pro projektové řízení velmi vhodná právě metodika ICB (IPMA).
Kontinuální zlepšování (kaizen)více informací
Nedílnou součástí jakýchkoli procesů ať už v organizaci či v projektovém řízení a vývoji jsou inovace, tedy procesy kontinuálního zlepšování (kaizen). Kaizen je významný především ve společnostech orientovaných na systematické řešení rozličných problémů a s tímto spojené změny paradigmat a klíčové inovace, což se odpovídajícím způsobem promítá do životního cyklu každého nového projektu.

 

Proč se obrátit právě na nás:
  • Jsme profesionálové v oboru a partneři společnosti Microsoft
  • Máme dlouholeté zkušenosti v ČR i zahraničí
  • Vnímáme partnerství se zákazníkem, což reflektujeme v našem agilním přístupu
  • Udržujeme otevřenou komunikaci pro efektivitu realizace
  • Prací směřujeme k naplnění společně sdílené vize
  • Orientujeme se na kvalitu a průběžné agilní testování jak u nás, tak u zákazníka
  • Prostřednictvím agilního vývoje lze průběžně zapracovávat dynamické změny
  • Projekty řídíme s fokusem na priority dle hodnot, jaké zákazníkovi přinášejí

 
Chcete vědět víc?
 
Vyplněním výše uvedeného formuláře jste dali souhlas se zpracováním osobních údajů