ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Řešení na míru

Přejte si, co chcete. My vám to splníme!

Řešení na míru

Přejte si, co chcete. My vám to splníme!

Průběžně sledujeme aktuální standardy a to samozřejmě jak v oblasti technologické, tak i metodické. Obvykle používané technologie a typické realizace jsou rámcově shrnuty v portfoliu inovativních řešení na míru.

Z hlediska metodických standardů pak věnujeme pozornost zejména následujícím oblastem:
Metodika vývojevíce informací
Při vývoji aplikací jsou v maximální možné míře preferovány agilní metodiky (MSF for Agile Software Development – SCRUM; Kanban aj. vhodné modifikace). Tento přístup nám ve srovnání s klasickým sekvenčním modelem (Waterfall Model) umožňuje vývoj přesně dle Vašich aktuálních očekávání a významně tak eliminovat situace, kdy je výsledkem práce něco jiného, než bylo původně požadováno. Stáváte se tak součástí našeho, a tím tedy Vašeho, vývojářského týmu, kdy jste pravidelně konfrontováni s postupem prací v rámci celého projektu. Během realizace tudíž můžete korigovat směr a určovat priority tak, abyste dostávali co nejdříve a v odpovídající kvalitě ty výsledky práce, které Vám pomohou průběžně plnit vytyčené cíle.
Projektové řízenívíce informací
V oblasti projektového řízení je několik významných a celosvětově uznávaných standardů - procesně orientovaná PMBoK (PMI) a Prince2 (OGC + APM Group Ltd.) či kompetenčně orientovaná ICB (IPMA). Dalším standardem ISO pro oblast projektového řízení pak je norma ISO/FDIS 21500 využívající procesů z PMBoK a kompetencí ICB.
Vzhledem k povaze agilního přístupu k vývoji aplikací je pro projektové řízení velmi vhodná právě metodika ICB (IPMA).
Kontinuální zlepšování (kaizen)více informací
Nedílnou součástí jakýchkoli procesů ať už v organizaci či v projektovém řízení a vývoji jsou inovace, tedy procesy kontinuálního zlepšování (kaizen). Kaizen je významný především ve společnostech orientovaných na systematické řešení rozličných problémů a s tímto spojené změny paradigmat a klíčové inovace, což se odpovídajícím způsobem promítá do životního cyklu každého nového projektu.

 

Proč se obrátit právě na nás:
  • Jsme profesionálové v oboru a partneři společnosti Microsoft
  • Máme dlouholeté zkušenosti v ČR i zahraničí
  • Vnímáme partnerství se zákazníkem, což reflektujeme v našem agilním přístupu
  • Udržujeme otevřenou komunikaci pro efektivitu realizace
  • Prací směřujeme k naplnění společně sdílené vize
  • Orientujeme se na kvalitu a průběžné agilní testování jak u nás, tak u zákazníka
  • Prostřednictvím agilního vývoje lze průběžně zapracovávat dynamické změny
  • Projekty řídíme s fokusem na priority dle hodnot, jaké zákazníkovi přinášejí

 
Chcete vědět víc?
 
Vyplněním výše uvedeného formuláře jste dali souhlas se zpracováním osobních údajů