ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Call Centrum - Školenia

Zlepšite svoje komunikačné a predajné zručnosti.

Školenie operátorov a obchodníkov:více informací
Ujasníme Vám kľúčové momenty telefonického rozhovoru. Naučíme Vás efektívne presvedčovacie techniky. Objavíte svoje telefonické prednosti i slabé stránky. Preškolíme mäkké zručnosti.

Preberieme s Vami typy hovorov v telemarketingu, zoznámime Vás s problematikou načúvanie, ukážeme Vám ako správne na verbálnu komunikáciu a mnoho ďalšieho.
Školenia team lídrov a supervízorov:více informací
Naučíme Vás, ako nazerať na činnosti v Call Centre s nadhľadom, ako sa vyvarovať chýb v komunikácii, pretože supervízor je ten, kto pomáha sprostredkovať pohľad "zhora", vedie k cieľu, poskytuje dôveru, bezpečie a rešpekt. Zvládneme tvorbu vlastného komunikačného skriptu. Naučíme Vás pracovať v kolektíve. Ukážeme Vám ako správne viesť operátormi, ako vytvárať efektívne call skripty a ako vyhodnocovať kvalitu a kvantitu Call Centra.
„Vyškolíme Vašich operátorov, obchodníkov, team lídrov či supervízorov“
Chcete vedieť viac?
 
Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam spoločnosti Sprinx Systems, a.s.