ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zpracování dat

Informace, bez kterých se neobejdete. Včas a přesně.

Zpracování dat

Informace, bez kterých se neobejdete. Včas a přesně.

Zpracování dat, typicky týdenních a měsíčních prodejů, monitoring skladových zásob, zpracování plánů reprezentantů, import objednávek distributorů, dat z CRM či dalších systémů.
Sprinx Pharma SDPvíce informací
Zpracováváme prodeje léčiv na předpis (RX), volně prodejných léčiv (OTC), potravinových doplňků a zdravotnických potřeb. Zdrojem dat jsou v první řadě distributorská hlášení od distributorů léčiv. Tato hlášení zpracováváme jak v Čechách, tak na Slovensku. Kromě těchto hlášení umíme zpracovat i přímé prodeje firem a data z dalších distribučních kanálů. Produktový leták a více informací naleznete zde.
Sprinx PharmView off-line/PharmView on-linevíce informací
Off-line aplikaci, které se pošlou 1x týdně (1x měsíčně) příslušné zpracované prodeje. Data se pošlou v podobě datové kostky, která se uloží na příslušný počítač. On-line pohled na prodejní data prostřednictvím on-line aplikace běžící v internetovém prohlížeči. Pohled na data je možný nejen z PC, ale i z tabletu.
Produktový leták a více informací naleznete zde.
Sprinx Pharma Net Salesvíce informací
Zpracování a vyhodnocení plánů prodejů na jednotlivé produkty a to až na úroveň jednotlivých klientů po měsících. Nejčastěji se pracuje s měsíčními plány na úroveň reprezentanta a brand. Nástroj na výpočty bonusů a speciálních cen klientů (lékárnám). Jedná se o on-line aplikaci, která umožňuje na základě realizovaných prodejů navrhnout a schválit bonus pro jednotlivé klienty (lékárny). Bonus se vypočítává jako % z realizovaných prodejů za definované období.
Produktový leták a více informací naleznete zde.
SprinxPharma E - Financevíce informací
SprinxPharma E – Finance je aplikace, která umožňuje pohodlně v on – line prostředí dělat nastavení, správu, schvalování bonusů a speciálních cen a připravovat výstupy pro distribuci. Aplikace pracuje s vlastními údaji klienta o prodejích na úrovni lékáren a umožňuje při zadávání bonusů vyjádřených dobropisem ( ODD ) též zohledňovat plošně platné akce a bonusová schémata. Při zadávání speciálních cen se pracuje s interním ceníkem zákazníka a je možné vytvářet ceníky jak pro jednotlivé zákazníky, tak pro jejich skupiny. Jedním z výstupů může být i report ukazující výši kompenzace cenových dohod distributorovi.
Schvalování může být vícestupňové a je nastavitelné podle potřeb zákazníka a probíhá v interaktivním formuláři. Výstupy jsou k dispozici ve formě s distribucí odsouhlasených formátů. Všechny žádosti o ODD i o speciální cenu jsou zdokumentované a uložené pro případ revize nebo auditu. Aplikaci je možné provozovat i bez toho, že by klient byl zákazníkem pro zpracování prodejů, data lze do aplikace importovat.
Aplikace podporuje i hromadné bonusy a kompenzace.  Produktový leták a více informací naleznete zde.
Sprinx Pharma Národní Data / PEvíce informací
Služba Sprinx Pharma Národní data umožňuje získat prodejní informace o léčivých přípravcích uváděných na trh v České republice. Data pocházejí z hlášení DIS 13, podle kterého jsou subjekty oprávněné k distribuci léčivých přípravků povinny hlásit dodávky distribuovaných humánních léčivých přípravků. K dispozici jsou data od roku 2005. Produktový leták a více informací naleznete zde.
Sprinx Pharma Market Reportyvíce informací
Sprinx Pharma Market Reporty je produkt, který poskytne relevantní údaje všem, kteří potřebují rychlou informaci o vývoji farmaceutického trhu v ČR a jeho jednotlivých segmentů. Jsou k dispozici tři hlavní typy reportů.
Produktový leták a více informací zde.
Odkaz na Pharma Market Report
Chcete vědět víc?
 
Vyplněním výše uvedeného formuláře jste dali souhlas se zpracováním osobních údajů