ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Close
Vyplněním výše uvedeného formuláře jste dali souhlas se zpracováním osobních údajů

Sprinx HPC představuje: Nové kompilátory Intel na VŠB

21. 09. 2016

Prezentovány byly nedávno přidané funkcionality nových verzí kompilátorů Intel, které Sprinx dodal přímo Vysoké škole báňské. „Věříme, že námi dodané kompilátory společností Intel a PGI jsou na superpočítačích Salomon a Anselm efektivními nástroji. Dokáží totiž maximálně podpořit vývoj i výzkum realizovaný jak akademickou obcí, tak komerčními subjekty,“ hodnotí Petr Pexa, Biz Dev Manager Sprinxu, který do Ostravy zavítal osobně.
 
„Je pro nás ohromnou ctí být součástí takto unikátního projektu, jakým je IT4Innovations,“ říká Petr Pexa, jenž se v rámci workshopu setkal s předními zástupci zmiňovaného počinu IT4Innovations. Dalším, neméně přínosným setkáním byla vzájemná výměna zkušeností se specialisty z Intel Germany, kteří se soustřeďují na problematiku HPC.
 
Mezi nejzajímavější body celého programu patřila prezentace toho, kterým směrem se podle firmy Intel bude ubírat budoucnost HPC (a spolu s ní i vývoj plánovaných funkcí Intel kompilátorů). Tento příspěvek jsme ocenili zejména proto, že vizionářský a proaktivní přístup k využití softwaru vnímáme ve Sprinxu jako nezbytný. A dvojnásob to platí pro klienty ze sféry výzkumu a vývoje.
 
 
O Sprinx Systems a.s.: Sprinx Systems je předním dodavatelem High Performance Computing (HPC) technologií pro Českou republiku i Slovensko. Zastává roli certifikovaného partnera společností Intel a PGI a poskytuje v oblasti softwarových kompilátorů odborné know-how již 20 let. Mezi úspěšné projekty Sprinxu patří realizace superpočítače Amálka, experimentální projekt Floreo ve spolupráci s ESA nebo implementace kompilátorů v síti Cesnet.
 
O Intel: Pomineme-li výrobu procesorů, Intel je zároveň autorem programových vybavení pro distribuci, škálování a efektivní využití výpočetních kapacit, realizovaných pomocí superpočítačů. Své obchodní zastoupení, konzultace a podpůrné aktivity realizuje pomocí sítě certifikovaných partnerů, mezi něž se pro ČR i Slovensko řadí Sprinx Systems.