Close
Vyplněním výše uvedeného formuláře jste dali souhlas se zpracováním osobních údajů

Slovenské zdravotnictvo 2017

12. 10. 2017

Za Sprinx Systems se konference zúčastnili Jiří Stránský, Rastislav Božek a Roman Šandrik. Účast na konferenci přislíbil také ministr zdravotnictví, který se ale nakonec kvůli zaneprázdněnosti zúčastnil jen formou videovystoupení. Témata konference byla rozdělena do tří bloků:
1. Léky
2. Priority ve zdravotnictví a aktuální problémy poskytovatelů zdravotní péče a pacientů
3. Novinky v medicíně
Po skončení přednášek následovalo udělování ocenění TOP INOVÁCIE pod záštitou zdravotní pojišťovny Dôvera.
Z hlediska našich zákazníků z farmaceutického sektoru byla pozitivní zprávou z prvního bloku informace, že se podařilo naplnit záměr potlačit reexport léků, čímž se významně eliminovaly problémy s dostupností léků pro pacienty. Také byla dokumentována funkčnost nově zavedeného systému emergentních objednávek, který po přibližně půlroce fungování potřebuje pouze kosmetické úpravy. Ve třetím bloku byly zajímavé příspěvky o nástupu telemedicíny s využitím umělé inteligence.
Sprinx Systems se účastníkům představil formou materiálů jako spolehlivý partner pro komplexní řešení jejich potřeb v oblasti informačních systémů, což zúčastnění kolegové zdůraznili i v rámci neformálního networkingu během přestávek konference.