ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Close
Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam spoločnosti Sprinx Systems, a.s.

Konferencie ICT Mentor

05. 05. 2014

Jiří Jinger a Petr Pexa zo spoločnosti Sprinx Systems ČR (prevádzkovateľ služieb SoftwareHosting CZ & SK) sa vo štvrtok 24. 4. 2014 zúčastnili v nádherných priestoroch Břevnovského kláštora konferencia s názvom ICT MENTOR - ĽUDSKÉ ZDROJE NIE SÚ STROJE.

Táto konferencia bola mimoriadna nielen rozsahom a zameraním, ale predovšetkým tým, že jej charakter nebol prezentačné, ale diskusné informačné. 

Personálny riaditeľ spoločnosti HAMÉ, pán Petr Kratochvíl, hovoril o svojich problémoch v praxi človeka, ktorý má v starostlivosti 2500 zamestnancov, ich výkon, motiváciu, odmeňovanie, vzdelávanie a v neposlednom rade spokojnosť. A to všetko vo väzbe na ich efektívne riadenie a reporting voči manažmentu spoločnosti. 

V rámci konferencie definoval problém a v spolupráci s usporiadateľmi tejto akcie následne formulovali riešenia a súvisiace nástroje riešenia. Účastníci tak boli súčasťou veľkej spoločnosti, ktorá hľadala odpovede na odmeňovanie a motiváciu zamestnancov, nábor nových zamestnancov, ale aj správu firemných dát a efektívnosť dátových výstupov. Hovorilo sa tak o nástrojoch Business Inteligence, Cloudoch, procesnom riadení, externým spracovanie miezd pre najvyšší manažment spoločnosti a rade ďalších. 

Jiří Jinger sa vo svojej prezentácii zameral predovšetkým na všeobecné prínosy cloudových (hostingových služieb) a ich využitie v rámci jednotlivých procesov fungovania spoločnosti. 
 
Konferencia bola jedným veľkým diskusným fórom, ktoré obohatilo nielen účastníkov konferencie, ale aj jeho usporiadateľa. Úspešnými pocity z konferencie sa potvrdil trend dnešnej doby, kedy ľudia nechcú byť len pasívnym prijímačom prezentácií, ale chcú sa podieľať na hľadaní riešení a prispievať svojimi skúsenosťami z praxe a hľadať spoločne riešenie.