Close
Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam spoločnosti Sprinx Systems, a.s.

Sprinx Systems, a.s. - Slovenská republika

Karloveské rameno 6
Bratislava 841 04
Slovensko

IČO: 46651560
DIČ: SK2023519575
Zapísaná v obch. registri  Okresného súdu Bratislava, Oddiel I, vložka 5532/B

Tel.: +421 905 156 600

E-mail: pharma@sprinx.com 


Dopravné spojeníe:

Mestskou hromadnou dopravou
Električkou č. 4, 5, 6 a 9 do zastávky „Botanická záhrada“ (smer Karlova Ves), alebo  autobusom č. 28, a č. 32 do zastávky „Botanická záhrada“.
Zo zástavky je to peši asi 5 min.: prejsť na ľavý chodník v smere jazdy, okolo čerpacej stanice OMV,  ďalej cez areál „DRUŹBA", smerom ku Karloveskému ramenu. Spoločnosť Sprinx Systems sa nachádza na prízemí v 1. budove  moderného  polyfunkčného objektu, vchod je z vnútornej strany areálu.

Autom

Z mesta smerom na mestskú čásť Karlova Ves, v lokalite Botanickej záhrady odbočiť smerom na Devín, hneď za križovatkou (pred Tatra Bankou), doprava, a otočiť sa naspäť smerom  do mesta, za križovatkou je to prvá odbočka doprava (ešte pred čerpacou stanicou AGIP). Spoločnosť Sprinx Systems sa nachádza na prízemí v 2. budove  moderného  polyfunkčného objektu, vchod je z vnútornej strany areálu. 


 

Napíšte nám

Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam spoločnosti Sprinx Systems, a.s.