ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o stavu zásob léčiv poskytne on-line monitoring

Informace o stavu zásob léčiv poskytne on-line monitoring
V současnosti je stále v popředí zájmu médií a profesních organizací dostupnost léčiv – zejména některých skupin antibiotik a přípravků na snižování zvýšené tělesné teploty.

Při pohledu na dostupná data o spotřebách se zdá, že v porovnání s referenčním obdobím k významnému poklesu dodávek nedošlo. V některých skupinách dokonce bylo spotřebováno více denních dávek, než v referenčním „před-covidovém“ období. K výpadkům a nedostupnostem ale nedochází pouze u zmiňovaných skupin. Situace může být obdobná i u jiných skupin přípravků, kde si toho ale nemusíme tak brzy, nebo někdy vůbec, všimnout.

Nejčastější příčinou jsou problémy s výrobou, často způsobené výpadky ve výrobě účinných nebo pomocných látek, ale nezřídka se může jednat i o výpadky v některých částech balícího procesu, například o nedostatek ampulek. Výrobci se snaží s problematickou dostupností pracovat, a to nejen u svých přípravků, ale i v případě přípravků konkurenčních, kde by se jim při jejich nedostupnosti mohla otvírat konkurenční výhoda.

Pro monitorování vlastních stavů zásob mohou výrobci využívat buď týdenní monitoring z hlášení stavů skladů od jednotlivých distributorů, nebo průběžný on-line monitoring, dostupný prostřednictvím přímého propojení se systémy velkodistributorů. On-line monitoring poskytuje relativně přesnou informaci o stavech v jednotlivých obchodních centrech a pobočkách. To jsou tedy možnosti pro monitoring vlastních stavů zásob.

Pro monitorování dostupnosti jakéhokoli registrovaného přípravku podle vlastního filtru mohou naši klienti použít systém propojený s webem Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který údaje o dostupnosti na základě platné legislativy shromažďuje. Notifikace, která je klientovi odeslána, kromě údajů o přípravku a jeho možných náhradách, obsahuje také informaci o spotřebě za posledních 12 měsíců. Tuto informaci doplňujeme z dat o spotřebách, která zpracováváme. Systémy pro monitorování skladů a dostupnosti jsou koncipovány obecně a jsou použitelné ve všech segmentech, kde jsou k dispozici data nezbytná pro jejich provoz. Našim klientům tak pomáháme řešit jejich mnohdy složitou situaci se zásobováním.

Autor: Jiří Stránský
Datum zveřejnění 18.04.2023 8:00:00 od Petra Linertová
Tagy: monitoring pharma Sprinx sprinxpharma