.

Základem úspěchu je plánování

Pavla Nulíčková

01.06.2020


Z pohledu zvenčí by se mohlo zdát, že hlavním problémem tvorby softwaru je sehnat dostatek vývojářů, z nichž každý napíše určitou část kódu, ze kterých se následně složí celá aplikace. Realita je ale hodně odlišná, stejně jako se liší konkrétní projekty a zadání od našich zákazníků. Bez pečlivého plánování bychom nebyli schopni plnit termíny projektů a dodávat naše produkty v perfektní kvalitě.

Na vývoji a úpravách softwaru pro klienty pracují ve Sprinx Systems desítky vývojářů, rozdělených do vývojových týmů – améb. Každá naše améba je složena ze softwarového architekta, team leadera a seniorního a juniorního programátora. Týmy musí uvnitř i mezi sebou navzájem fungovat nejen profesně, ale také lidsky. V tomto smyslu začíná naše plánování kapacit již při náboru nových zaměstnanců.
 

Kapacitní plánování ve třech fázích

Ve Sprinxu pracujeme se třemi typy kapacitních plánů:
 • Dlouhodobý plán
  1. Evidujeme všechny aktuální naplánované zakázky a plánujeme celkové zatížení výroby na následující rok v man-days (MD) na konkrétní zakázky.
  2. Na základě ročního plánu řešíme dostatek kapacit a v případě potřeby provádíme nábor nových vývojářů.
 • Střednědobý plán
  1. Výhled na následující měsíc, rozložený do jednotlivých týdnů.
  2. Apelujeme na klienty, aby potvrdili alokaci objednané kapacity a včas schválili zadání.
  3. Přesně evidujeme alokaci améb a vývojářů ke konkrétním projektům.
 • Krátkodobý plán
  1. Fixní a detailní naplánování kapacit jednotlivých vývojářů na následujících 14 dní.
  2. Pracujeme na klienty potvrzených úkolech s přesným zadáním.
  3. Držíme rezervní kapacity na podporu projektů a případné opravy.
  4. V případě pozdržení zadání nebo jiných neočekávatelných událostí je úkolem projektového manažera, aby zajistil vykrytí případných prostojů.

 

Tři stupně má rovněž zpětná kontrola plánování. Plnění plánu sleduje HR koordinátor. Projektoví manažeři kontrolují na pravidelných denních stand-upech plnění zadání a každý team leader má odpovědnost za sledování efektivity využití kapacit svého týmu.
 

Když kapacity nestačí

I přes pečlivé plánování dochází k situacím, kdy interní kapacity Sprinxu nemohou v krátkém čase pokrýt realizaci všech požadavků a je nutné přistoupit k outsourcingu. Spolupracujeme s několika ověřenými dodavateli a využíváme dva typy outsourcingu:
 • Bodyshopping 
  • Dočasný pronájem pracovníků, kteří prochází klasickým výběrovým řízením a následně pracují v rámci našich interních týmů.
  • Jedná se o nákladnější formu outsourcinugu, ale práci takto získaných lidí máme pod naší přímou kontrolou a plánováním – stejně jako u kmenových zaměstnanců.
 • Fix time – fix price
  • Vhodná forma outsourcingu v případech, kdy lze jasně omezit a vydělit určitý objem práce na projektu.
  • Řešení jednorázových projektů, do kterých je nutné krátkodobě zapojit velké množství kapacit.
  • Je nezbytné přesně stanovit zadání a podmínky jeho správného splnění (technologie, dokumentace, testování ad.).
Jakýkoli nečekaná změna vždy ovlivní plánování a výkon práce velkého množství lidí. Právě proto důvodu pečlivě plánujeme, intenzivně komunikujeme s klienty a potvrzujeme rezervované kapacity.