.

Digitální transformace je nevyhnutelná

Jiří Jinger

14.06.2019


O digitální transformaci dnes slyšíme nejčastěji ve spojení s přenosem podnikových systémů a aplikací do cloudu. Z našeho pohledu jde ale spíše o další logický krok, kterým přechod do cloudu pokračuje. Digitální transformaci vnímáme jako soubor moderních cloudových technologií, které pomohou firmám efektivně fungovat, rozvíjet své služby a udržovat si náskok před konkurencí. Z digitální transformace přitom mohou těžit firmy všech velikostí, podnikající v libovolném oboru. Pro někoho může být velkým pokrokem v digitalizaci vybudování e-shopu či rezervačního systému, jinde zase k efektivnějšímu podnikání a lepším službám zákazníkům pomůže jednoduché webové rozhraní, kam budou klienti zadávat objednávky nebo odesílat faktury či jiná data k následnému zpracování.
 

Technologie na dosah

Firmy mohou díky digitální transformaci začít využívat i technologie, které by pro ně byly dříve nedosažitelné, například kvůli vysokým nárokům na výpočetní výkon, softwarové licence a jiné nákladné zdroje. Z běžně dostupných komponent lze totiž v cloudu postavit vysoce sofistikované řešení, využívající například i technologie strojového učení a umělé inteligence pro zpracování velkých objemů dat a podporu rozhodovacích procesů. E-shopy pak mohou zákazníkům přesněji doporučovat zboží podle jejich preferencí a firma může dělat kvalifikovanější rozhodnutí a přesněji plánovat výrobu a obchod na základě analýzy velkých dat. Všechna tato pokročilá technologická řešení lze přitom různě kombinovat, ale především je čerpat formou služby – tedy bez obrovských investic do potřebného hardwaru, licencí a souvisejících implementačních služeb. Digitální transformace je často také jedinou cestou, jak provést nezbytnou modernizaci stávajících systémů bez vysokých investičních nákladů.

Zvolte správnou cestu

Nabídka cloudových služeb, které mohou být základem digitální transformace firem, se neustále rozrůstá, což samozřejmě komplikuje výběr a skladbu nového řešení. Proto je nutné dodržet několik základních pravidel úspěšné digitální transformace:
  • Použité služby a systémy musí být schopné vzájemně komunikovat prostřednictvím otevřených rozhraní (API).
  • Pokud nelze v rámci jedné cloudové platformy složit kompletní řešení, lze zajistit integraci prostřednictvím jiných existujících řešení nebo potřebné komponenty doprogramovat.
  • Poskytovatel cloudového řešení musí mít robustní technologický základ, jasnou pozici na trhu a strategii dalšího rozvoje.

Jakkoli může sestavení cloudového řešení z komponent dostupných v rámci služeb typu Microsoft Azure nebo Amazon Web Services na první pohled vypadat jednoduše, pravděpodobně se neobejdete bez schopného partnera, který vám pomůže s výběrem a vzájemnou integrací potřebných technologií.

Zeptali jsme se

Sprinx Systems v projektech digitální transformace svých zákazníků často využívá technologie Microsoft. Poroto jsme položili několik otázek Daliboru Kačmářovi, který má v Microsoftu na starost budování partnerského ekosystému.

Co znamená digitální transformace firem z pohledu Microsoftu?

Digitální transformace je pro nás způsob, jakým změnit vzájemnou spolupráci lidí, způsob práce s daty a inovovat procesy s cílem vytvořit nové hodnoty a udržet si konkurenční výhody. V praktické rovině digitální transformaci realizujeme společně s našimi partnery ve čtyřech klíčových oblastech. Za prvé jde o zapojení zákazníků ve smyslu komunikace přes různé kanály a personalizace služeb na základě znalosti jejich preferencí, chování a zpětné vazby. Dalším přínosem je posílení zaměstnanců pomocí moderních technologií, které vytváří bezpečné prostředí pro rychlou a efektivní spolupráci. Optimalizace provozu umožňuje vylepšit úroveň služeb a snížit jejich náklady pomocí zapojení moderních technologií, jako jsou IoT nebo umělá inteligence. A konečně transformace produktů má za úkol se posunout od vyhodnocování minulosti na pohled do budoucnosti. Jednou z nejcennějších komodit jsou dnes data a cílem je kombinovat je s produkty do jednoho celku.

Proč Microsoft využívá pro proces digitalizace partnery?

Microsoft je technologickou společností pro kterou je kvalitní partnerský ekosystém jedním ze stavebních kamenů úspěchu. Naši partneři přidávají k našim službám znalost jednotlivých průmyslových odvětví, oborů nebo se specializují na vybraná řešení, jako jsou například digitalizace obchodních procesů, výrobní systémy nebo řízení lidských zdrojů. Microsoft na jedné straně v podporuje a rozvíjí kompetence partnerského ekosystému a na druhé straně klade vysoké nároky na kvalitu svých partnerů.

Jiří Jinger

Z digitální transformace mohou těžit firmy všech velikostí, podnikající v libovolném oboru.

Dalibor Kačmář

Dalibor Kačmář se jako manažer ve společnosti Microsoft věnoval vývoji softwaru, vedl cloudovou divizi a dnes se oborně zabývá oblastní umělé inteligence. V současné době vede tým, jehož cílem je budovat v České republice a na Slovensku moderní partnerský ekosystém společnosti Microsoft.