.

Zeptali jsme se našich klientů - Mazars

04.01.2019


Mazars zaměstnává přes 250 lidí a podle tržeb je 7. největší auditorskou firmou v ČR. V roce 2013 začala společnost Mazars používat CRM systém Salesforce a letos rozšířila jeho implementaci na celý region CEE. Na zkušenosti jsme se zeptali Jaroslava Křivánka, partnera oddělení daňových služeb a transakčního poradenství, a Martiny Kučerové, která má na starost implementaci Salesforce v regionu CEE.

Jaké přínosy měla pro vaši firmu implementace Salesforce v roce 2013?
Jaroslav Křivánek (JK): Získali jsme komplexní přehled o zákaznících a prospektech a včasné sdílení informací. Díky Salesforce se nám mimo jiné podařilo zefektivnit marketingovou komunikaci s klienty, které dokážeme ihned informovat o novinkách v oboru. Velice se nám zjednodušila příprava podkladů na schůzky managementu.
Martina Kučerová (MK): Salesforce nám pomáhá v rozvoji byznysu, šetří nám čas a ulehčuje komunikaci mezi odděleními. Na jednom místě máme k dispozici aktuální informace o klientech a důležitých kontaktech, a jsme tedy schopni jednoduše vytvořit kampaň a oslovit klienty napříč regionem.

Co vás vedlo k přechodu na vyšší typ licencí a rozšíření Salesforce v celém regionu CEE?
JK: Velmi úzce spolupracujeme s ostatními pobočkami v regionu CEE a přišlo nám logické, že budeme všichni pracovat v jedné instanci Salesforce.
MK: Vzájemné propojení nám ulehčí přístup k regionálním projektům. Když jsme zjistili zájem dalších zemí o Salesforce, domluvili jsme se s centrálou na společném postupu. To nám umožnilo vyjednat zajímavé ceny za licence. Vyšší typ licencí nám poskytuje prostor pro další rozvoj Salesforce i větší flexibilitu.

Co pro vás bylo při implementaci v regionu CEE nejtěžší?
JK:
Najít shodu v implementaci takto sofistikovaného systému v rámci 10 zemí nebylo jednoduché, obzvláště když některá země měla na fungování odlišný pohled. Nicméně podařilo se nám najít ideální variantu, se kterou může pracovat každá země.
MK: Vzhledem k tomu, že se v různých zemích používala různá CRM řešení, bylo složité sjednotit data do jediného prostředí. Jsme na počátku zajímavé nadnárodní kooperace a postupně budeme přidávat další funkcionality.

Jak hodnotíte roli Sprinx Systems?
JK:
Sprinx je pro nás spolehlivý partner, na kterého se můžeme vždy obrátit a který je schopen najít řešení. Proto je můžeme doporučit i ostatním – jsou to opravdoví Doers.
MK: Oceňuji především ochotu pomoci a snahu hledat nová řešení. V procesu customizace nebyly naše požadavky vždy jednoduché a bylo třeba se ně dívat z více stran – a to Sprinx umí.
V ČR působí Mazars od roku 1995 a poskytuje zde komplexní služby zahrnující audit, daňové poradenství, účetnictví a transakční poradenství.

Jaroslav Křivánek

Martina Kučerová