.

Zefektivnění obchodu společnosti Technicoat díky Salesforce

12.03.2019

Zefektivnění obchodu společnosti Technicoat díky Salesforce

Společnost Technicoat se specializuje na povrchové úpravy technickými povlaky. Své výrobní know-how získala během 25 let provozu. Technicoat provádí nanášení technických povlaků na zakázku a nabízí aplikaci funkčních high-tech povlaků, především v oblastech nepřilnavých a antikorozních řešení a suchého mazání. Na základě růstu poptávky po poskytovaných službách začalo vedení firmy Technicoat hledat způsoby zefektivnění činností, aby bylo možné včas reagovat na vysokou míru poptávky a co nejlépe kvalifikovat vhodnost zakázek. Sprinx Consulting pro Technicoat připravil řešení, které zjednodušuje a urychluje prodejní proces a zároveň umožňuje sledovat činnost obchodu, výroby i obrat celé společnosti z různých úhlů pohledu.


Požadavky

RŮST SPOLEČNOSTI SI ŽÁDÁ LEPŠÍ SPOLUPRÁCI
Společnost Technicoat se dlouhodobě rozvíjí a postupně otevírá nové pobočky po celém světě. Firma používala systém, který nedostatečně naplňoval potřeby vyplývající z růstu společnosti. Vedení proto hledalo nové řešení, které bude jednoduše ovladatelné, podpoří lepší spolupráci obchodníků a celkově usnadní vedení obchodních případů. Společnost Sprinx Consulting proto firmě Technicoat představila systém Salesforce s moduly, které těmto potřebám dobře vyhovují.

 
Od nového řešení požadovala společnost Technicoat zejména:
 • Zefektivnění činnosti obchodníků, především v podobě schopnosti rychleji reagovat na příchozí poptávky, s cílem zvýšení obratu společnosti
 • Získání lepšího přehledu o výsledcích obchodního oddělení.
 • Zjednodušení reklamačního procesu.
 
Během analýzy a dalšího jednání se společností Technicoat vyplynuly ještě další požadavky, které by měl nový systém na podporu obchodu splňovat. Tyto dodatečné změny zahrnovaly především:
 • Integraci dat z několika ERP systémů Abra v jednotlivých pobočkách společnosti do jediného systému Salesforce. Záměrem bylo, aby měli všichni uživatelé k dispozici jednotné a souhrnné informace, přehled historie zakázek a finanční data pro vyhodnocování profitability klienta a konkrétní zakázky.
 • Vytvoření systému skórování poptávek pro odhalení jejich potenciálu již při prvním kontaktu klienta se společností. Obchodníci pak nebudou muset zpracovávat neúplné poptávky, u kterých je nízká pravděpodobnost následné objednávky pro výrobu.
 • Rozšíření modulu Reklamace o možnost sledování nákladů spojených s vyřízením jednotlivých reklamací a zjišťování osob, které se na řešení reklamace přímo či nepřímo podílely.


Řešení

ŘEŠENÍ PRO TECHNICOAT
Systém Salesforce je velmi flexibilní a Sprinx Systems má zkušenosti nejen s implementací jeho modulů, ale i s integrací s dalšími podnikovými systémy a aplikacemi. Navržené řešení díky tomu splňovalo všechny požadavky zadání společnosti Technicoat.
Sjednocení dat ze systémů používaných společností Technicoat do Salesforce
 • Vedení společnosti i obchodníci mají nyní k dispozici veškeré informace o obchodních případech jednotlivých poboček.
 • Požadavky a aktivity klientů jsou nově sledovány v širším kontextu.
 • Informace z poboček jsou sjednoceny, a proto je možné centrálně sledovat obrat klienta v každé organizační jednotce.
 
Nastavení postupů hodnocení poptávek podle jejich potenciálu
 • Zákazník vyplní na webové stránce dotazník, který umožňuje zadávat i velmi specifické informace. Poptávka je kvalifikována a odeslána obchodníkovi, který přímo v systému vytvoří cenovou kalkulaci přesně odpovídající zadání potenciálního klienta.
 • Neúplné poptávky zpracovává marketingové oddělení, které požadované informace s klientem doplní. Obchodníci pracují pouze s kompletními poptávkami s vysokou pravděpodobností následné objednávky.
 • Obchodní oddělení zpracuje za stejnou dobu více závazných objednávek, které jsou zároveň rychleji předávány do výrobního procesu. Výsledkem skórování v Salesforce je zrychlení realizace zakázek a zkrácení času dodání produktů zákazníkům. Salesforce jako úložiště výkresů a popisů
 • Data jsou dostupná autorizovaným uživatelům odkudkoli a kdykoli. Digitální podoba dokumentů zjednodušuje jejich oběh, vyhledávání i archivování. Automatizace reklamačního procesu pomocí samostatného modulu
 • Systém umožňuje sledovat veškeré informace spojené s procesem reklamace, včetně nákladů na reklamaci nebo seznamu aktivit a podílejících se osob.
SKÓROVÁNÍ POPTÁVEK ŠETŘÍ OBCHODNÍKŮM ČAS
Společnost Technicoat začala využívat uživatelsky intuitivní systém Salesforce, díky kterému mají manažeři a zaměstnanci snadný a rychlý přístup k informacím o klientech firmy z celého světa. Mohou tak snadno určit obrat, který jim jednotliví zákazníci přináší, nebo sledovat proces reklamací přímo na kartě klienta. Díky metodě skórování navíc obchodníci šetří čas, který dříve trávili zpracováváním poptávek bez potenciálu na uskutečnění obchodu. Vedení společnosti má také komplexní přehled o klientech, aktivitách obchodníků, efektivitě jednotlivých oddělení i profitabilitě zakázek či klientů. Tyto informace napomáhají efektivněji využívat zdroje a plánovat obchodní i výrobní činnost.