Novelizace zákona o léčivech a první zkušenosti s ní z pohledu dodávek léčivých přípravků

Novelizace zákona o léčivech a první zkušenosti s ní z pohledu dodávek léčivých přípravků
Novelizace po schválení přinesla především řadu zaručených názorů na to, co to bude znamenat, potom jasná vyjádření co to znamenat nebude a řadu projektů, které mají ty, jichž se úprava nejvíce dotkne, připravit na její dopady, až přijdou. Jednou z aktivit je hledání postupů, jak efektivně požádat dotčeného výrobce / MAHa (držitel rozhodnutí o registraci – pozn. redakce) o přípravek, který jsem doteď z různých důvodů nemohl získat a naproti tomu zrcadlově hledání postupu, jak ho, samozřejmě postupem v mezích zákona, nedodat. A kromě diskusí o tom kde povinnost začíná a končí, je na stole, zatím opatrná, diskuse o tom, která instituce bude zmocněna – požádána, určena, vybrána, se přihlásí, nebo jiným způsobem získá tuto milou možnost nebo povinnost – aby prováděla výpočty tržních podílů ve smyslu platné legislativy, držela krok s časem a přílivem žádostí, a nikdy, ale opravdu nikdy, se nespletla. Úkol vpravdě nadlidský, ale Titáni jako druh již podle mého názoru vymřeli a připomínají nám je pouze sochy a titan.

Co jsme ale už mohli zaznamenat, je stav paralelního obchodu na Slovensku. Od ledna platí nová legislativa a situace na jednom ze silných zdrojových trhů Evropy se změnila, chtělo by se říci podle očekávání. Otázka je, kdo co očekával. Vývoz se podle dostupných zpráv téměř zastavil a všechny prodejní plány, které s určitým objemem vývozu počítaly, jsou nyní v mínusu. Po mnoha letech, kdy byl paralelní obchod obvyklou praxí, bylo velmi obtížné ho do plánu nepromítnout, ať už záměrně, nebo pod tlakem centrál jako výsledek soustavného přeplňování plánu. Situace se podobá české v tom, že jsme i na tomto trhu v přípravné fázi, jen se připravujeme na něco jiného. Kdo první najde cestu, nejlépe legální, jak paralelní obchod na Slovensku odblokovat, bude bohatý jako příslovečný králík z knihy Johna Updikea (Králík je bohatý).

Anebo je všechno úplně jinak, je přece léto a to máme všichni jiné starosti než pitvat legislativu.

Jiří Stránský
Business Diretor Prarma
Sprinx Systems, a.s.
Datum zveřejnění 31. 8. 2017 8:52:22 od Romana Ripper
x

Přihlašte se k odběru newsletteru a odebírejte novinky ze světa
e-commerce