Paralelní obchod v Česku v roce 2015 – TOP 10

Paralelní obchod v Česku v roce 2015 – TOP 10

Nejčastěji používané a pravděpodobně také nejúčinnější nástroje jsou navíc momentálně pod palbou, sice zatím spíše náhodnou, ale hrozící postupně přerůst v palbu přehradnou. Velký vliv v tomto druhu obchodování mají i pohyby cen a kurzů měn ve zdrojových a cílových zemích a také stav trhu a legislativa. Ta je na velkých cílových trzích převážně pro (z jejich pohledu) paralelně importní. V ČR jsou nyní v přípravě legislativní opatření, která by měla s omezením exportu pomoci. Jak budou v praxi účinná, uvidíme.

K paralelnímu obchodu patří kromě exportu i import. V ČR je tradičně významně nižší než export, v roce 2015 to bylo v poměru zhruba 1:10, ale i tak se najde řada společností, které paralelní import umí pořádně potrápit.

V následujících tabulkách můžeme vidět TOP 10 za rok 2015 v počtu balení i v kusech, a to jak import, tak export, dále pak vývoj v obou procesech za poslednich 5 let a nakonec rozdělení celkových čísel vývozu do jednotlivých položek dle hlášení podávaného distributory dle pokyniu DIS – 13.

Zpráva pro nás jako účastníky trhu v ČR je v obecné rovině dobrá – nárůst exportu se zastavil, ba naopak trend je klesající. V rovině konkrétní zůstává bohužel pořád stejná, pokud jde o finanční objem, vyvážejí se stále nejvíce přípravky inovativní a tudíž nákladné, kde jsme dosáhli díky dobrému fungování systému úhrad příznivé úrovně úhrady na českém trhu. Tuto zprávu potvrzují čísla vývozu v počtu balení. Paralelní dovoz na český trh stále stoupá, ale stále činí v celkovém objemu trhu čísla velmi nízká.

Příjemný konec léta.

Jiří Stránský

Business Director Pharma

Sprinx Systems, a.s.


Paralelní export 2015 v počtu balení
paralel-exp-2015-baleni.jpg

Paralelní export 2015 v korunách
paralel-exp-2015-koruny.jpg

Paralelní import 2015 v počtu balení
paralel-imp-2015-baleni.jpg

Paralelní import 2015 v korunách
paralel-imp-2015-koruny.jpg

Meziroční vývoj 5 let
paralel-exp-mezirocne-pet-let.jpg

Rozdělení reexportů podle kanálů
paral-exp-2015-rozdeleni-dle-kanalu.jpg

 

Datum zveřejnění 23. 8. 2016 16:20:46 od Romana Ripper
x

Přihlašte se k odběru newsletteru a odebírejte novinky ze světa
e-commerce