Mapa nebezpečí v Česku - Pohled z vesmíru

Mapa nebezpečí v Česku - Pohled z vesmíru
Evropská kosmická agentura ESA zadala firmám Sprinxs Systems a Gisat projekt, zda se dá pomocí analýzy družicových snímků vyhodnotit nebezpečí požárů v lesích. „Z družicových snímků nemůžete poznat, kde vznikne požár, protože ke většině z nich dojde kvůli lidskému faktoru. Nezabráníme požárům, ale můžeme předcházet škodám. Pomocí optických satelitních snímků a meteorologických dat dokážeme modelovat, jaká je vlhkost a stav vegetace lesů v jednotlivých oblastech Česka,“ podotýká Jiří Čáp.
 V Česku existuje pod Ministerstvem zemědělství Letecká hasičská služba, která však nyní nefunguje. Hlídkovou činnost a hašení lesních požárů provádí Letecká služba Policie ČR. Té platí ministerstvo zemědělství příspěvky (nedávno navýšené o více než dva miliony korun). „Aplikace Safetree však bude dodávat mapy nebezpečí požáru v lesích České republiky. To znamená, že letecká služba obdrží GPS souřadnice nejrizikovějších oblastí na základě aktuální analýzy, aby mohla být naplánována optimální trasa hlídkového letu.“
Když vypuklo v roce 2004 v Thajsku tsunami, věděli vědci podle poruch magnetického pole tři dny dopředu, že se něco stane. Neexistoval však systém včasného varování. „Vývoj se hodně posunul dopředu a dnes už má kosmický výzkum velký dopad do reálného života,“ říká ředitel Čáp a doplňuje, že satelitní snímky z družic už začali ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústav využívat při vyhodnocování situace s povodněmi.
 Jenže zatímco v případě hromadící se vodní hmoty lze dělat určité prognózy, u požárů zatím jde sledovat jen místa, kde je vegetace obzvlášť suchá. A to se děje jednou týdně. „Nevyvíjíme nové družice, pracujeme s tí co je. Reálné nasazení hasičů v podmínkách Česka je vzhledem k plochám požárů zatím otázkou budoucnosti,“ dodává Jiří Čáp s tím, že už teď si hasiči v případě přírodních katastrof mohou zažádat o nasměrování družic a okamžité pořízení snímků. 
Datum zveřejnění 24. 8. 2015 15:45:53 od
x

Přihlašte se k odběru newsletteru a odebírejte novinky ze světa
e-commerce