Internet věcí mění průmysl, dopravu i domácnost, díl I.

Internet věcí mění průmysl, dopravu i domácnost, díl I.
Fenomén zvaný Internet věcí
Pojem „Internet věcí“ poprvé použil ve stejnojmenné prezentaci Kevin Ashton v roce 1999. Tehdy představil koncept, v rámci kterého si fyzické a virtuální objekty (věci) vyměňují data a komunikují přes síť Internet. A kde nachází IoT uplatnění? V průmyslové automatizaci, v dopravním a energetickém průmyslu nebo ve zdravotnictví. Spotřebitelé se s IoT mohou setkat za zdmi chytré domácnosti, během inteligentního nakupování anebo při využití nositelné elektroniky.
 
Kam sahají možnosti IoT?
Neexistuje žádné pravidlo, které by definovalo, co tato zařízení mohou, nebo nemohou dělat. Do značné míry tedy IoT dává volnou ruku fantazii designérů a výrobců. Zmiňme proto alespoň několik funkcí, s nimiž se u IoT můžeme setkat nejčastěji:
 • Schopnost komunikace (s člověkem nebo s jiným strojem, jak je třeba)
 • Senzory pro sběr dat (např. srdeční tep, tělesná teplota nebo provoz na silnici)
 • Ukládání dat
 • Autonomní plánování tras u samořízených automobilů (schopnost vyhnout se kolizi)
 • Automatické zapínání a vypínání spotřebičů (pomocí vloženého řadiče)
 
Jak „velký“ je IoT?
Počet zařízení, která spadají do kategorie „Internet věcí“, se v současnosti odhaduje přibližně na 25 miliard kusů. V roce 2020 by se počet zařízení, připojených k internetu, měl vyšplhat zhruba na dvojnásobek, tedy 50 miliard zařízení. Na jednoho člověka na planetě Zemi tím pádem bude připadat 6-7 zařízení. Z tohoto počtu bude (podle serveru Gartner) přibližně polovina tvořená věcmi, jak je chápeme z pohledu IoT, bez počítačů, tabletů a chytrých telefonů. (Pro úplnost dodejme, že v roce 2018 se bude 16 % populace řadit k tzv. „generaci milénium“, tedy k lidem narozeným na přelomu tisíciletí. Tato generace přijímá rychleji nové technologie a je zvyklá žít v „propojeném“ světě, čímž se urychlí rozšíření IoT.) Internet věcí v současné době už není pouhou ideou, vizí vzdálené budoucností. Jedná se o realitu a výrazný směr, jakým se bude svět IT ubírat dál.
 
Celosvětově bude trh IoT kolem roku 2020 dosahovat trojnásobné hodnoty oproti dnešku, tedy v řádech bilionu dolarů. V České republice by se tržní hodnota IoT měla během následujících 4 let zdvojnásobit, podle předpokladů tak dosáhne miliardy dolarů. Firmy v současnosti do IoT investují prostředky v řádech milionů až miliard dolarů. IoT představuje obrovský potenciál v hledání nových příležitostí, zejména v návaznosti na:
 • Nové obchodní procesy
 • Informace ze systémů v reálném čase
 • Diverzifikace příjmů
 • Globální viditelnost
 • Efektivní a inovativní fungování
 
IoT můžeme rozdělit na dva segmenty:
·       průmyslový internet věcí (Industrial IoT - IIoT)
o   Automatická diagnostika strojů a přístrojů, monitorování jejich stavu s možností upozornění na případné závady. Čidla, které neustále kontrolují jejich opotřebení ještě předtím, než překročí prahovou úroveň.
 • spotřebitelský internet věcí (Consumer IoT - CIoT)
  • Chytré domácnosti – dálková ovládání spotřebičů pro větší komfort nebo šetření energie. Dále pak detekce otevření dveří a oken pro prevenci před zloději. Monitorování spotřeby elektrické energie a vody pro dosažení úspor
 
Platí, že se IIot dostává do popředí rychleji než CIoT. A důvod? IIoT představuje v mnoha oborech kritickou infrastrukturu, jeho zavedení tudíž přináší novou přidanou hodnotu a vyšší efektivitu, zvláště ve využití zdrojů. Výsledné dosažení výrazných úspor je hlavním důvodem pro investování do IIoT. Naproti tomu CIoT lidé vnímají spíše jako ulehčení života nebo zlepšení životní úrovně – a nikoli jako životně důležitou nezbytnost.
 
Možnosti propojení v rámci IoT
Propojení mezi prvky IoT systému vždy závisí na určení systému. Je několik způsobů, jakým mohou být prvky propojeny, z čehož vyplývá i způsob, jakým komunikují. Komunikace se tak  většinou děje v jednom z těchto režimů:
 • Komunikace mezi zařízeními navzájem (Fog Computing)
 • Komunikace od zařízení do cloudu
 • Komunikace mezi cloudy
 
Fog Computing, kde spolu zařízení komunikují přímo mezi sebou (peer-to-peer), se používá v systémech, kdy využití cloudu není vyhovující pro ukládání, vyhodnocování a sdílení dat v rámci daného řešení. Uveďme konkrétní příklad: u systémů pracujících v reálném čase (nebo v čase blízkém reálnému) je doba pro zaslání dat do cloudu a zpět nepřijatelně dlouhá.
 
Fog Computing tak doplňuje Cloud Computing o možnost provádět sběr, ukládání, analýzu a sdílení blíže zařízením a jejich datům. Díky lokálnímu zpracování je umožněno dosáhnout lepší škálovatelnosti, spolehlivosti, rychlejší odezvy systému a snížení nákladů. Tento přístup je využíván zejména v IIoT, kde je kladen důraz na spolehlivost a definované odezvy systémů. Výsledky zpracování dat jsou poté předávány do cloudu.
 
Komunikace od zařízení do cloudu je naopak často využívána v rámci CIoT, kde není kladen takový důraz na rychlost odezvy a případný výpadek.
 
Jak je zajištěna bezpečnost IoT?
Mezi nejdůležitější požadavky řadíme bezpečnost v IoT systému, kterou nelze v žádném případě opomenout. Systém musí podporovat bezpečnostní funkce jak u koncových uzlů, tak během přenosu a sdílení dat. Mezi bezpečnostní prvky patří především: autentizace (ověření identity), autorizace (oprávnění použít určitý zdroj dat), šifrování komunikace a použití digitálního podpisu pro zajištění integrity a nepopíratelnosti přenosu.
 
Co dodat na závěr?
Jsem si jistý, že základní představu o IoT už máte. Zjednodušeně řečeno, Internet věcí má potenciál zásadně změnit způsob, jakým pracujeme a komunikujeme s okolním světem.
 
V příštím díle se dozvíte nejen více o IIoT a CIoT, ale i to, kde Sprinx Systems vidí v rámci Internetu věcí své vlastní možnosti a příležitosti.
 
 
Kamil Škurla
Big Data Specialist
 
 
 
 
Datum zveřejnění 14. 10. 2016 8:56:48 od Romana Ripper
x

Přihlašte se k odběru newsletteru a odebírejte novinky ze světa
e-commerce