Sprinx Pharma e – Finance na seminářích a konferencích

Sprinx Pharma e – Finance na seminářích a konferencích
Tohle je už dostatečně známá věc v oblasti produktů typu Market Access, které pomáhají šetřit čas a pracovat bez obav z opomenutí něčeho významného všem, kteří pracují s daty státní správy o cenách a úhradách. Po zpracování této procesní zkušenosti, která nám přinesla pouze pozitivní ohlas, jsme se poohlíželi po dalších agendách ve spektru činnosti farmaceutických firem, které jsou na pořadu dne opakovaně, jsou rutinní, tedy se v nich dá vysledovat společný prvek, který je možné automatizovat a jsou objemné, tedy obsahují v sobě hodně zbytné administrativní práce. Jako příklad takového postupu jsme identifikovali práci s dobropisy a speciálními cenami. To je problematika, kterou se na různé úrovni zabývá řada firem, bez ohledu na to, jakým sortimentem se zabývají.
       Aplikace Sprinx Pharma e – Finance je on – line aplikace, která umožňuje nastavování, schvalování a interní zpracování speciálních slev a dobropisů na úroveň jednotlivé lékárny, nebo skupiny lékáren, případně řetězce. Zadávání je intuitivní a automatizované a umožňuje pracovat podle zadání zákazníka buď s omezeným nebo úplným sortimentem produktů, nebo zákazníků. Schvalovací strom je identifikován a nastaven podle přání zákazníka a po spuštění aplikace garantuje to, že se do zpracování nedostanou žádosti, které nebyly odpovědným managerem schváleny. V případě, že žádost neodpovídá schváleným pravidlům pro bonusování, schvalovatel ji odmítne a pokud je to třeba, připojí zprávu pro toho, kdo žádost vystavil, co je třeba změnit, nebo nastavit jinak. 
Vzhledem k jednoznačnosti procesu zadávání a schvalování, který je na základě odsouhlaseného zadání klienta nastaven při spuštění aplikace, je výstupy z aplikace možné použít jako podklady pro interní, případně externí audity systému bonusů, neboť každá žádost je připojena k sumarizačnímu výstupu pro distributory ve formě linku.
       Měli jsme příležitost prezentovat toto řešení na OTC konferenci a KAM semináři, obě akce se konaly začátkem měsíce v Čestlicích. Pohled na problematiku v obou těchto segmentech bývá odlišný, v OTC segmentu se jedná zejména o nastavení speciálních cen, nebo dobropisů na jednotlivé veřejné lékárny, nebo skupiny lékáren, v případě KAM jsou to převážně zadání směřující do lékáren nemocničních na vybrané části portfolia a časové období. Věříme, že se nám podařilo potenciální zákazníky zaujmout a těšíme se až se budeme chlubit zase příště.
 
Jiří Stránský
Business Director                  
 
Datum zveřejnění 3. 11. 2016 9:59:20 od Romana Ripper
x

Přihlašte se k odběru newsletteru a odebírejte novinky ze světa
e-commerce