Internet věcí mění průmysl, dopravu i domácnost, díl II.

Internet věcí mění průmysl, dopravu i domácnost, díl II.
Základní jednotka pokroku? Data.
Základem celého IoT jsou data. Co to znamená? Čím více jsou zařízení schopná poskytovat data o reálném světě, tím více dat máme k dispozici. Data lze následně analyzovat, a tím pádem získat více znalostí, které je možné dále využít. To umožňuje docílit pokroku v dané doméně - a ve výsledku může IoT přinést i pokrok pro celé lidstvo. V roce 2018 se globální data navýší až na 33 zetabytů dat každý měsíc (zdroj: Cisco). Takto velké objemy dat se již opravdu dají označit jako Big Data.

Sběr, uložení, analýzu a sdílení dat (popřípadě informací, znalostí) musí zabezpečit architektura IoT systému. Každá architektura IoT systému obsahuje základní stavební bloky:
o    Hardware (veškeré fyzické věci generující data)
o    Middleware (programové vybavení, které propojuje jednotlivé prvky IoT, sběr dat, uložení a sdílení výsledků mezi různými systémy)
o    Software (pro analýzu získaných dat)

Průmyslový internet věcí
IoT se zaměřuje na klíčové nebo kritické průmyslové úlohy a rozšiřuje je o možnost analýzy dat (např. v cloudu nebo DWH). Jedná se o zařízení a systémy, které jsou používány v průmyslových odvětvích (průmyslová automatizace, dopravní průmysl, energetický průmysl, zdravotnictví). Zájmy tohoto segmentu se soustředí na: efektivnější využívání zdrojů, snížení provozních nákladů, zvýšení pracovní produktivity a bezpečnosti pracovníků, předcházení výpadkům pomocí monitorování a včasné údržby. Cílem je dosažení výrazných úspor - a tedy i návratnosti investic. Tento segment IoT bude převládat i v souvislosti s příchodem Průmyslu 4.0 a průmyslové automatizace.

o    Automatická diagnostika strojů a přístrojů, monitorování jejich stavu s možností upozornění na případné závady. Čidla, které neustále kontrolují jejich opotřebení ještě předtím, než překročí prahovou úroveň.  A dokonce i zjistí a doporučí opravy a požadované změny! Nemusíte tak být závislí pouze na obecných pokynech o životnosti strojů, abyste je udržovali v chodu. Koncepce se týká leteckých motorů, větrných turbín nebo jakékoliv těžké techniky. Zde se mimo čidel využívají i mikrofony, které ve zvukovém spektru hledají signály blížící se poruchy. Optimalizace nákladů na údržbu je velkým tématem všech společností. 
o    Dopravní průmysl
o    Automaticky řízené automobily
o    Sledování a lokalizace zásilek (např. ve velkých skladech)
o    Snadnější parkování (monitorování volných parkovacích míst urychlující parkování)
o    Omezení dopravní zácpy (monitorování stavu dopravy, vedoucí k navržení optimální trasy a snížení objemu emisí)
o    Energetický průmysl
o    Monitorování a řízení spotřeby energie 
o    Inteligentní osvětlení (reagující na přítomnost objektů a klimatických podmínek)
o    Úspora energie
o    Inteligentní silnice (poskytující varovné zprávy o klimatických podmínkách a nehodách)
o    Zdravotnictví 
o    Zvýšení bezpečnosti obyvatel a snížení zločinnosti
o    Chytré budovy (umožňující šetření energie inteligentním topením a osvětlením)
o    Inteligentní města jsou navržena jako prosperující už ve fázi územního plánu. Na základě dat se rozhoduje o městské infrastruktuře: O jaké silnice by měla být síť rozšířena? Které trasy potřebují alternativy pro snížení provozu? Kde je to správné místo pro nemocnici? Jaká by měla být jeho kapacita? Představte si, že by všechna tato rozhodnutí byla provedena na datech a plánování!

Spotřebitelský internet věcí
Zaměřuje na spotřebitele - zejména na spotřebitelská zařízení, spotřebiče, IT a telekomunikační zařízení. Jsou zde využívána elektronická zařízení, která zjednodušují každodenní život pomocí automatizace v domácnosti, chytrých zařízení (pračky, TV, lednice, osvětlení) nebo  nositelné elektroniky. Hlavním zaměřením tohoto segmentu je zvýšení uživatelského zážitku a komfortu.
o    Chytré domácnosti nabízí dálkové ovládání spotřebičů pro větší komfort nebo šetření energie. Dále pak detekce otevření dveří a oken pro prevenci před zloději. Když se blížíte ke dveřím vašeho domova, IoT sám automaticky odemkne. Jakmile jej zavřete a odejdete mimo domov, všechny energetické jednotky v domě - osvětlení, topení, sporák, lednice - přejdou do režimu úspory energie. Součástí je i monitorování spotřeby elektrické energie a vody pro dosažení úspor. Když se vrátíte, automaticky se IoT před příjezdem přepne do „domácího“ režimu, aby jste se cítili komfortně. Když usnete, automaticky se zhasnou světla v místnosti, aktivuje se alarm a nastaví režim pro klidný a bezpečný spánek.
o    Čidla ve vaší zahradě změří hladinu vlhkosti v půdě a podle toho přepnou zavlažovací systém. Výrazně se tak zefektivní zavlažování rostlin!
o    Zdravotnictví - Představte si, že vaše hodinky snímají srdeční frekvenci pravidelně a upozorní vás na nesrovnalosti už v prvním stádiu. Můžou také zaslat zprávu vašemu lékaři a vyhledat nemocnici v blízkosti, případně zavolat lékařkou pomoc a poskytnout prvotní informace.
o    Inteligentní nakupování usnadňuje zákazníkovi život prostřednictvím aplikací. Ty umožní poradit při nákupu např. podle zákazníkových zvyků, preferencí, velikostí, popřípadě zohlední přítomnost alergických látek nebo dobu exspirace.
o    Platby za zboží a služby pomocí NFC obsaženého v mobilním telefonu nebo v nositelné elektronice.

Hlavní požadavky na IoT vychází z propojení zařízení, systémů a služeb za účelem poskytnutí více dat, 
která mohou být převedena na informace. Z informací se následně dají vytěžit aplikovatelné znalosti. Požadavky na IoT můžeme shrnout takto:
o    sběr dat/informací/znalostí,
o    uložení dat/informací/znalostí,
o    analýzu dat/informací/znalostí,
o    sdílení výsledků.

Závěrečná tečka z pohledu Sprinxu
Ve Sprinx Systems se v oblasti IoT zabýváme hypotézou zpracování dat, které tato zařízení produkují, a to zejména v oblasti IoT. Z naší praxe víme, jak důležité jsou tyto informace pro firmy. Správná metoda zpracování, ukládání a následného analyzování velkého množství distribuovaných, nestrukturovaných dat umožňuje snadno sloučit velké množství nesourodých informací. Tyto jsou následně tříděné a vyčištěné od chaotických dat, což je zásadní pro jejich pochopení a zpracování do přesné datové sady před analýzou. Aby byly analýzy přesnější, využívají se i data ze spotřebitelských zařízení IoT. Umožňují totiž firmám rozhodovat se na základě aktuálního spotřebitelského chování. Kromě vylepšení stávajících postupů se zde otevírá i prostor pro nové byznysové příležitosti, které můžeme vytěžit s pomocí nových technologií.

Kamil Škurla 
Big Data Specialist
Datum zveřejnění 2. 11. 2016 12:15:20 od Romana Ripper
x

Přihlašte se k odběru newsletteru a odebírejte novinky ze světa
e-commerce