Big Data – Logistika ve výrobních podnicích bez nákladných systémů

Big Data – Logistika ve výrobních podnicích bez nákladných systémů
Každá společnost, která působí v oblasti distribuce svých nebo cizích produktů a zároveň usiluje o efektivní koordinaci, se neobejde bez aplikace, která tuto distribuci řídí. A to jak kapacitně, tak procesně. Ne každá společnost si však může dovolit náročné řešení, a tak bývá toto workflow u menších firem zpravidla zosobněno zkušeným pracovníkem a skladovým softwarem. Závislost na výpadku koordinátora je ale značná a při dlouhodobé absenci dochází ke značným komplikacím. Velké aplikace za nemalé prostředky většinou tuto skutečnost eliminují, ale i ony potřebují určitý rozvoj. Svět se mění v čase a implementace nových funkcionalit neprobíhá okamžitě.

S příchodem technologií Big Data se nabízí řešení, které je samo o sobě jedním z hlavním benefitů této platformy, a sice vyvozování statistických závěrů na základě proběhnuvších a běžících procesů. Prakticky to znamená, že pokud nějaký zaměstnanec (v našem případě koordinátor rozvozů) provádí standardizovanou činnost (například přiděluje dopravní kapacity produktům putujícím k jednotlivým zákazníkům), je tato činnost čitelná na rozvozových plánech a následně předvídatelná. Síla našeho řešení je v tom, že se tento jednoduchý model přizpůsobuje v čase reálnému životu. V tom se zásadním způsobem liší od velkých řešení, která se snaží optimalizovat realitu dle svých modelů. A protože neexistuje dokonalý model, dochází ke kolizím a následně i k aktualizacím těchto rigidních řešení. Což samozřejmě není hned.

Na druhou stranu je potřeba říct, že Big Data pracují převážně ve statistických a trendových hodnotách, takže ve výsledku navrhnou rozvozové plány dle agregovaných předpokladů a vždy bude potřeba částečné finální korekce. Nicméně, tuto korekci již nemusí provádět úplně dedikovaný uživatel. Pokud tyto denní korekce iterují k nějaké nové zvyklosti (např. závozu zákazníka jiným vozem, třeba z důvodů otevření obchvatu), stává se tato standardem a už se nemusí příště korigovat. Velmi důležitým atributem je i postupné zpřesňování podkladů pro rozhodnutí na základě „přibalení“ dat třetích stran: dlouhodobé objížďky, nenadále výpadky vozidel, meteodata, GPS lokace… Významnou předností nasazení Big Data je jejich bezzásahovost do běžících backendů dané společnosti. Díky schopnosti Big Data zpracovávat nejrůznější nestrukturované dokumenty (v našem případě logy eshopu, emaily s objednávkami, výdejky ze skladů, atd.) není potřeba výrazné součinnosti s autory obslužných aplikací.

Sečteno a podtrženo: Big Data se, mimo jiné, stávají nositeli know-how firemních procesů, jsou živá, nedogmatická a při správném uchopení nabízí velice efektivní řešení, aniž by implementátor musel projít náročným a drahým poznávacím procesem. To je velká příležitost.
 
Datum zveřejnění 24. 3. 2016 14:16:41 od
Tagy: Big Data Sprinx The Doers
x

Přihlašte se k odběru newsletteru a odebírejte novinky ze světa
e-commerce