Mountfield

Elektronický obchod známeho predajcu záhradnej techniky s rozsiahlymi integráciami.

Zobrazit

3M shop

Úplne nový spôsob predaja prostredníctvom prenajímaného predajného kanálu .

Zobrazit

Sevt

Internetový obchod s hospodárskými a úradnými tlačivami.

Zobrazit

Close
Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam spoločnosti Sprinx Systems, a.s.