Close
Souhlasím se zpracováním svých osobních dat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Sprinx Systems, a.s. - Slovenská republika

Karloveské rameno 3498/6
841/01 Bratislava
Slovensko

IČO: 46651560
DIČ: SK2023519575
Zapísaná v obch. registri  Okresného súdu Bratislava, Oddiel I, vložka 5532/B

Tel.: +421 244 630 454
E-mail: slovensko@sprinx.com

Napište nám

Souhlasím se zpracováním svých osobních dat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.